Waarom BHV Kofferzorg?

Elk bedrijf is volgens de ARBO-wet verplicht voldoende middelen ter beschikking te hebben om eerste hulp te verlenen. Je dient je als werkgever als het ware op te stellen als een goed huisvader of -moeder voor je werknemers. De meeste bedrijven doen dit door een of meerdere bhv-koffers en/of ehbo-dozen aan te schaffen. Alleen stopt hier de verantwoordelijkheid niet. Er komt nog meer bij kijken.

Onderhoud van Bhv-koffers en ehbo-dozen

Enkele keren per jaar moeten de koffers en dozen gecontroleerd worden op inhoud en houdbaarheidsdatum . De hoeveelheid controles is afhankelijk van het risicoprofiel van uw bedrijf. Werken in een metaalbedrijf brengt nu eenmaal meer risico’s met zich mee dan werken op een notariskantoor. Het onderhouden van deze koffers is een tijdrovend klusje.

Wie doet het onderhoud en de controles?

Je zou natuurlijk als werkgever een van je collega’s de taak kunnen geven om het onderhoud van de BHV-koffers te doen. De ervaring leert echter dat dit een tijdrovende klus is en dat dit vaak een van de eerste dingen is die blijft liggen wanneer het druk is. Ook is het zo dat het vaak ‘dure uren’ zijn wanneer iemand van de werkvloer af moet om de koffers te gaan controleren, zo nodig te bestellen en het vervolgens in de koffers te doen.

Regelgeving

De regels zijn zo dat iedere werkgever verplicht is er voor te zorgen dat er voldoende materialen aanwezig zijn om eerste hulp te kunnen verlenen. Dit is natuurlijk een ruim begrip voor alle verschillende takken van ondernemingen. Wat er aanwezig moet zijn is niet gespecificeerd. Er zijn wel algemene richtlijnen. Toch is het lastig voor eenieder om het gericht toe te passen op uw eigen bedrijf. Daar komt ook nog eens bij dat het veel tijd kost om op de hoogte te blijven van de nieuwste richtlijnen van het Oranje Kruis.

Wat doe ik

BHV-Kofferzorg neemt deze taak graag op zich. Enkele keren per jaar kom ik langs om uw BHV-koffers te controleren. Ik reinig de BHV-koffers, controleer de ze op inhoud en houdbaarheidsdatum en vul zo nodig aan of vervang verlopen artikelen. Dit alles volgens de laatste richtlijnen en eventueel aangevuld met uw individuele wensen. Door een onderhoudscontract af te sluiten kunt u altijd rekenen op een
goed verzorgde volledige BHV-koffer . U bent wat dat betreft volledig ontzorgt. Uw werknemer(s) hoeven niet meer van hun primaire taak afgehaald te worden om de BHV-koffers te controleren, maar kunnen blijven doen waar ze goed in zijn.

Grijp niet mis

Ik neem je de zorgen uit handen

neem snel contact op